ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลิ้มพาณิชย์ ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2509 จำหน่ายกระดาษทุกชนิดทั้งปลีกและส่งให้กับ โรงพิมพ์, หน่วยงานราชการ, สถานศึกษา, โรงแรม, ร้านค้ากระดาษทั่วไป จนถึงผู้บริโภคโดยตรง รวมถึงให้บริการตัดตามขนาดที่ลูกค้าต้องการและจัดส่งให้รวดเร็วตามเวลาที่กำหนด ปัจจุบันมีบริษัทในเครือ 5 แห่งและโกดังสินค้า 1 แห่ง เพื่อรองรับการบริการแก่ลูกค้าอย่างทั่วถึงทั้งในกรุงเทพ ฯ - ปริมณฑล

     

 
 
  • คุณไพรัช ลิ้มตระกูล : บริษัท ลิ้มพาณิชย์เปเปอร์กรุ๊ป จำกัด

  • คุณไพบูลย์ ลิ้มตระกูล : บริษัท ลิ้มพัฒนา จำกัด

  • คุณอาภา สายาลักษณ์ : บริษัท แอล พี นครธน จำกัด

  • คุณอารีย์ ลิ้มตระกูล : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลิ้มพาณิชย์

  • คุณอุไรวรรณ ลิ้มตระกูล : ศูนย์จัดส่งและคลังสินค้าพุทธมณฑลสาย 5
  HOME | ABOUT US | PRODUCTS | NEWS & EVENT | PAPER KNOWLEDGE | CONTACT US