กล่องนามบัตรแบบกระดาษ
กระดาษแกลอรี่ ไบรท์ บัลค์ กับ 3 คุณสมบัติเด่น "งานพิมพ์โดดเด่น ทึบแสง และContrast เยี่ยม"